Ansökan om forskningsanslag

Svenska Fotbollförbundet ställer medel till förfogande för forskningsprojekt med inriktning medicin/beteendevetenskap inom fotboll. Dessa medel är främst avsedda för att starta upp projekt.

Ansökan ska tydligt beskriva hur projektet planeras att genomföras, samt till vilken nytta det är för fotbollen.

Ansökan ska vara inne senast 15 maj 2015 därefter bedöms ansökningarna av Svenska Fotbollförbundets medicinska kommitté.

Högsta anslag är 30.000 kronor. Beslut meddelas i juni.

Ansökan formuleras fritt och skickas till:
Lars Eriksson (e-post)
Svenska Fotbollförbundet
Box 1216, 171 23 Solna

Eventuella frågor besvaras av förbundsläkaren Per Renström.