Idrottspsykologi

Idrottspsykologi är en av de idrottsvetenskapliga disciplinerna tillsammans med exempelvis fysiologi, medicin, pedagogik eller nutrition. Psykologins uppgift är att i idrottsmiljö studera samverkan mellan människor, samt människors tankar, känslor och beteenden.

Välkommen till Svenska Fotbollförbundets (SvFF) idrottspsykologiska nätverk. Här kan du få kontakt med idrottspsykologiska rådgivare (IR) som har samarbete med SvFF. Du kan också ta reda på vad samarbetet innebär, hur det är uppbyggt, hur idrottspsykologisk rådgivning eller kognitiv beteendeterapi (KBT) fungerar i praktiken. Om du är nyfiken så se vidare på länkarna nedan.

Generellt är syftet med nätverket att hjälpa svensk fotboll, på alla nivåer, att nå sina mål utifrån modern forskning och evidensbaserad praktik i psykologi och idrottspsykologi. Det ska genomföras genom tillämpning, utbildning och forskning inom svensk fotboll.

Om du vill ha kontakt med en idrottspsykologisk rådgivare finns det information om kontakt till alla i nätverket på dessa sidor.

Vill du veta mer om hur SvFFs idrottspsykologiska nätverk fungerar, bland annat om uppbyggnad, utbildning eller priser?

Länkar om idrottspsykologi, nätverket och annan relevant information finns nedan.

Kontaktperson:

Daniel Ekvall
daniel.ekvall@svenskfotboll.se
Riksinstruktör i beteendevetenskap och idrottspsykologi, SvFF