Idrottsfysiologi/ träningslära & nutrition

Idrottsfysiologi och nutrition (kost) tillhör de idrottsvetenskapliga disciplinerna tillsammans med exempelvis psykologi, medicin, och pedagogik. Idrottsfysiologins uppgift är att i idrottsmiljö studera kroppens anpassning till fysisk träning, samt hur man kan optimera träningen genom rätt träningsmetoder och kostintag.

Idrottsfysiologi/träningslära och kost är en viktig del inom svensk fotboll och ingår som centrala delar i vår tränarutbildning, spelarutbildning och i våra landslag. Våra utbildningar och tillämpningar av idrottsfysiologi och kost utgår ifrån modern forskning och evidensbaserad praktik.

Här finner du kortfattad information om fotboll och kost. Det kommer att tillkomma mer information om frågor gällande idrottsfysiologi/träningslära inom kort.

Detaljerad information om SvFFs syn på träningslära och kost kan du läsa i SvFFs tränarutbildningsmaterial. Du kan även höra av dig till Helena Andersson, RI fysiologi.