Minskad skaderisk genom utbildning

30 procent av alla idrottsskador är fotbollsrelaterade och skaderisken är hög redan i unga år. Vissa av skadorna är svåra att förebygga men många kan förhindras med rätt kunskap.
SvFF och sportskyddsföretaget Rehband gör nu en gemensam satsning för att förbättra skadestatistiken. Projektet bygger på ett utbildningsprogram som skapar möjlighet för våra föreningar att öka förebyggandet av fotbollsrelaterade skador

Studier (se denna länk (PDF-dokument, )) visar att det finns ett samband mellan tränarna och utbildning, erfarenhet och skadorna i deras lag. Ju mer utbildning och erfarenhet tränaren har desto färre skador får spelarna.Skadeförebyggande insatser kan spela en avgörande roll för lagets spelbarhet men resurser och kunskap är ofta begränsade. Fotbollförbundet och Rehband vill därför erbjuda fotbollstränare i hela Sverige möjligheten att genomgå ett digitalt skadeprogram med fokus på hur man på bästa sätt förebygger skador, rehabiliterar och kommer tillbaka snabbare efter en skada samtidigt som man höjer medvetenheten om skador hos laget.

- Vill vi vara en del av alla initiativ att förebygga skador, och vi ser fram emot samarbetet med Rehband, säger Per Widén, utbildningschef hos SvFF.

Klubbarna ser skadeutbildning som en bra möjlighet.

Lee Baxter- Vi har stor makt över spelarnas hälsa och skadebild, men alla föreningar har inte samma möjligheter som oss i AIK och därför är detta värdefullt, säger Lee Baxter, målvaktstränare i AIK.

- Skadeförebyggande åtgärder är viktigit och kan innefatta ett större fokus på skador, sportskydd för extra stöd, smidighet, timing och att bygga upp en stark fysisk och psykisk styrka för att på så sätt undvika skador, säger tränaren Jan Jönsson i Halmstads BK.

Anmäl er!

SvFF och Rehband söker tio tränare och ledare som tillsammans med framstående sjukgymnaster och idrottsläkare vill vara med och utveckla ett utbildningsprogram med mål att höja kunskapsnivån bland tränare och ledare och ge dem de verktyg de behöver för att hjälpa spelare att hålla sig skadefria.
Mejla Katarina Bennich för mer information!