Sök det andra Pia-stipendiet

Pia Sundhage.

Vet du någon som är värd att bli ambassadör till historiens andra Pia-stipendiat och erhålla 50.000 kronor? Pia-stipendiet ska delas ut till en person i ungdoms- eller seniorfotboll på tjejsidan, aktiv som spelare, tränare eller organisationsledare. Ansökan ska vara inne senast den sista juni 2018 och stipendiet kommer att delas ut i september.

Första mottagaren av Pia-stipendet blev Moa Andersson, spelare och ledare i Virserums SGF, och den minnesfond som hennes föräldrar Kent och Carin bildat efter hennes bortgång.

- Vi har fått mycket positiv respons ifrån alla håll, våra lokala tidningar, föreningen, skolan, samt allmänheten som spridit mycket positivt bland annat genom sociala medier, säger Kent Andersson och pratar vidare om det erhållna stipendiet.

- Vi har haft fotbollsmöte med aktiva och intresserade tjejer 6-11 år och deras föräldrar. Det nya laget har också fått många nya spelare. Vi har tänkt att dela ut 3-4000 kronor första året till varje lag. Vi har fått jättemånga bra förslag på frågan vad de ska göra med pengarna, liksom hur vi ska skapa mer intresse för flick- och damfotboll i föreningen. Och härom tisdagen kom Pia själv på besök och träffade både elever och personal på skolan vilket var otroligt uppskattat. Tack vare hennes besök och Pia-stipendiet skapas det nu absolut ett större intresse för flickfotbollen i föreningen, säger Kent Andersson.

Inför andra stipendiatomgången

Fakta
De ansökningar som inkom till första Pia-stipendier ligger med även i den andra bedömningen.

Kriterier
Ambassadörskapet ska ses som ett stort erkännande för personen i fråga och dennes betydelse för damfotbollen i stort, i ungdoms- eller seniorfotboll, aktiv som spelare, tränare eller organisationsledare. Det kan vara engagemang i bredd eller elitklubb, i intresseorganisation, förbund eller i damfotbollens syfte. Kort sagt: en eldsjäl för damfotbollen.

Ansök om att bli ambassadör i Pia-stipendiet för ditt arbete. Vi behöver också föreningars, distriktens och privatpersoners hjälp att ta fram och nominera tänkbara ambassadörer. Pia Sundhage har det sista ordet om vilka som utses, till sin hjälp har hon Lilie Persson och Anneli Gustafsson på SvFF:s kansli.

Sista ansökningsdagen är 30 juni 2018.
Skicka in din ansökan eller nominering till: piastipendiat@svenskfotboll.se

Personuppgiftshantering
För att kunna administrera och dela ut Pia-stipendiet samlar Svenska Fotbollförbundet in och behandlar vissa av dina personuppgifter i form av namn, e-postadress och telefonnummer. Dessa personuppgifter behandlas vid din ansökan till Pia-stipendiet samt vid ev. tilldelning av stipendiet. Din ansökan, och däri förekommande personuppgifter, sparas av Svenska Fotbollförbundet till och med nästa ansökningsperiod för Pia-stipendiet. Du har självfallet rätt att begära att sådan lagring inte sker.

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Du har rätt att efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler. Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

Svenska Fotbollförbundet är personuppgiftsansvarig för den personuppgifts­behandling som sker inom ramen för Pia-stipendiet.