Svenska Fotbollförbundets utmärkelser för förening

  • Ange alt-text här.Svenska Fotbollförbundets Diplom
    Diplomet kan tilldelas förening som tillhört Svenska Fotbollförbundet i 25 år
  • Svenska Fotbollförbundets Plakett i Silver
    Plaketten i Silver utdelas till förening – som varit representerad i förbundsserierna – och varit ansluten till Svenska Fotbollförbundet i 50 år.

Svenska Fotbollförbundets Diplom för Förening eller Svenska Fotbollförbundets plakett i silver utdelas i regel vid jubileum o dyl.

Ansökan insändes senast 4 veckor före avsedd utdelningsdag.

  • Ansökan om diplom skickas till distriktsförbundet
  • Ansökan om Plakett i Silver skickas till Svenska Fotbollförbundet

Ansökan görs på nedanstående blankett.

Ansökan om utmärkelse för förening (PDF-dokument, 150 kB)

(Ladda hem, fyll i, spara och skicka in som bilaga i e-post)