Svenska Fotbollförbundets utmärkelser för ledare

SvFF logoSvenska Fotbollförbundet utdelar utmärkelser till personer som erkänsla för mångårigt intresserat och uppoffrande arbete för fotbollidrotten. Förslag till utdelning av utmärkelser kan avges av distriktsstyrelse och av förening i SvFF.


Dessa utmärkelser är:

  • Diplomet för Ledare
  • Förtjänsttecknet i Silver
  • Förtjänsttecknet i Guld
  • Förtjänstmedaljen i Guld

Allmänt

För erhållande av ovannämnda utmärkelser gäller att personen i fråga skall ha varit aktiv viss tid under de senaste fem åren. Vidare utdelas utmärkelserna i ovan angiven ordning med ett tidsintervall av fem år mellan de olika utmärkelserna. Förbundsstyrelsen kan besluta om avvikelse från denna ordning.

Förbundsstyrelsen kan besluta om utdelning av tecken och medaljer till person som inte är formellt behörig enligt dessa regler, men som ändå utfört betydande arbete för fotbollidrotten.

Förslag med distriktens yttrande rörande SvFF:s Förtjänstmedalj, Förtjänsttecken i Guld och Förtjänsttecken i Silver, skall vara SvFF tillhanda senast 31 oktober (distriktsförbundet senast den 30 september) för att beaktas inför kommande förbunds- och distriktsmöte. Ansökan behandlas således av distrikten under oktober månad. Svenska Fotbollförbundets styrelse tar beslut angående utmärkelserna under december månad.

Förslag till Diplom för Ledare insändes till distriktet senast 4 veckor före avsedd utdelningsdag.

Bestämmelser

Diplomet för Ledare

Svenska Fotbollförbundets Diplom kan distriktsförbundet tilldela person som tillhört förenings- och eller distriktsstyrelse i minst 15 år och som utfört betydande arbete för fotbollidrotten. Svenska Fotbollförbundets Diplom för Ledare utdelas i regel vid föreningsjubileum o dyl.

Förtjänsttecken i Silver

Förtjänsttecken i Silver med blågult band tilldelas person, som tillhört förenings- och eller distriktsstyrelse under minst 20 år, och som utfört betydande arbete för fotbollidrotten. Svenska Fotbollförbundets Förtjänsttecken i Silver utdelas som regel vid distriktsförbundets årsmöte..

Förtjänsttecken i Guld

Förtjänsttecken i Guld med blågult band tilldelas person, som tillhört förenings- och eller distriktsstyrelse under minst 25 år, och som utfört betydande arbete för fotbollidrotten. Förtjänsttecken i Guld utdelas som regel vid Svenska Fotbollförbundets förbundsmöte.

Förtjänstmedalj i Guld

Förtjänstmedaljen i Guld med blågult band är förbundets högsta utmärkelse och utdelas till personer, som genom långvarig verksamhet utfört betydande arbete för fotbollidrotten. Förtjänstmedalj i Guld utdelas som regel vid Svenska Fotbollförbundets förbundsmöte.