Svenska Fotbollförbundets utmärkelse för ungdomsledare

SvFF logoSvenska Fotbollförbundets Diplom för ungdomsledare kan distriktsförbundet tilldela person som ägnat sig åt arbetet med ungdomsfotboll under minst 10 år. För erhållande av diplom gäller att personen i fråga skall ha varit aktiv viss tid under de senaste fem åren.

Diplom för ungdomsledare utdelas i regel vid förenings jubileum o dyl. Förslag till erhållande av Svenska Fotbollförbundets Diplom för ungdomsledare kan avges av förening i Svenska Fotbollförbundet.

Förslag till Diplom för Ungdomsledare insändes till distriktsförbundet senast 4 veckor före avsedd utdelningsdag.

Ladda ner och fyll i ansökningsblanketten (PDF-dokument, 95 kB)

(Ladda hem, fyll i, spara och skicka in som bilaga i e-post)