Ta del av nya Fotbollens spela, lek och lär (FSLL)

Fotbollens spela, lek och lär 2018

Fotbollens spela, lek och lär (FSLL) är svensk fotbolls inriktningsdokument för barn- och ungdomsverksamhet. Från och med 2018 finns FSLL i en ny version bestående av häfte, webbplats och utbildning.

Dessutom innehåller den omformulerade riktlinjer som lyder enligt följande:

  • Fotboll för alla
  • Barns- och ungdomars villkor
  • Fokus på glädje, ansträngning och lärande
  • Hållbart idrottande
  • Fair Play

Syftet med uppdateringen av FSLL är att tydliggöra svensk fotbolls inställning till värdegrundsfrågor samt ledarskapet kring barn- och ungdomsfotboll. Genom att rikta särskilda utbildningsinsatser för materialet till olika målgrupper är förhoppningen att flera som kommer i kontakt med barn- och ungdomsfotboll ska känna till och efterleva FSLL i framtiden.

Riktlinjerna

Innehållet i FSLL baseras FN:s konvention om barns rättigheter, Idrotten vill, svensk fotbolls mål och strategier, aktuell forskning samt beprövad erfarenhet. Utifrån detta har SvFF definierat fem grundläggande riktlinjer som all barn- och ungdomsverksamhet bör utgå ifrån:

Fotboll för alla

Visionen för svensk fotboll är att fotboll ska spelas av alla överallt. För att vara tillgänglig och attraktiv för alla behöver fotbollen anpassas efter utövarnas motiv till att spela fotboll och vara öppen för alla grupper i samhället på alla ställen i landet.

Barns och ungdomars villkor

Fotbollen i dess moderna form etablerades under 1800-talet för att spelas av vuxna. Utmaningen för barn- och ungdomsfotbollen idag är att anpassa sig både efter spelarnas aktuella ålder och efter de samhällsförändringar som konstant sker och påverkar barns och ungdomars fritidsintressen. Riktlinjen innebär att:

Fokus på glädje, ansträngning och lärande

Målsättningen är att ge förutsättningar för motivation och utveckling på lång sikt. Metoderna för att lyckas med den långsiktiga utvecklingen är inte desamma som för att lyckas med att få ett kortsiktigt resultat. Utmaningen är att se den långsiktiga utvecklingen före det kortsiktiga resultatet, trots att detta är svårare att mäta.

Hållbart idrottande

Målsättningen är att så många som möjligt fortsätter med fotboll så länge som möjligt. Det är viktigt att träna allsidigt, återhämta sig, äta hälsosamt och få tid över till andra aktiviteter. Detta för att utvecklas, undvika skador och behålla motivationen över tid.

Fair Play

Fotbollen ska vara en viktig samhällsaktör som bidrar till utvecklingen av sunda värderingar bland barn och ungdomar. Utmaningen är att få alla att se på fotboll utifrån flera perspektiv och därefter visa respekt och förståelse för andras roller och förutsättningar.

Utbildningen

Med hjälp av webbplatsen för FSLL kan utbildningar i materialet genomföras för olika målgrupper. Förslag på olika upplägg på utbildning finns för föreningar, föräldrar, ledare och spelare. Varje utbildning kan anpassas efter behoven och förutsättningarna för den aktuella målgruppen. Notera särskilt målgruppen föräldrar då detta är SvFF:s första utbildning som riktar sig särskilt till föräldrar.

Kontakta ert distriktsförbund om ni är en förening som vill komma igång med utbildningarna.