Hur kan fotboll vara för alla?

För att leva upp till riktlinjen Fotboll för alla från Fotbollens spela, lek och lär så behöver fotbollen jobba för att vara tillgänglig på alla ställen i landet och för alla grupper i samhället. Dessutom behöver verksamheten vara attraktiv för människor med olika syften till att spela fotboll och med varierande erfarenhet fotboll. SvFF:s integrationssamordnare Sevana Bergström ger här några tips till föreningar, ledare och föräldrar om vad som är viktigt att tänka på för att verksamheten ska vara tillgänglig och attraktiv för alla.

Hur kan föreningar arbeta för att nå alla grupper i samhället?

Sevana Bergström- Skolan är en särskilt viktig arena för barn med utländsk bakgrund. Föreningar kan visa upp sin verksamhet genom besök, på affischer eller informationsblad. Använd gärna bilder, teckningar och liknande som ungdomarna kan identifiera sig med, exempelvis en bild på den framgångsrika fotbollsspelaren Marija Banusic. Och vid besök vore det bra om föreningen har en prova-på träning, med enkla övningar som visar hur bollen ska sparkas, testas. Genom att få veta hur, så går det bättre när barnen sedan testar och särskilt gäller detta för flickor.

- Även om eleverna vet var fotbollsplanen är, så är det inte självklart att ta sig dit. De kanske inte har föräldrar som har tid och möjlighet att skjutsa sina barn, eller de kan sakna cykel ifall detta är det sätt som andra barn och ungdomar använder för att ta sig till fotbollen. Att åka tillsammans från skolan eller en annan central plats, kan vara ett bra stöd för dessa ungdomar. De kan på detta sätt känna sig inkluderade.

Vad kan lagkompisar och ledare göra för att alla spelare ska känna sig uppskattade i laget?

- Vänlighet – tänk att du är en förebild! Se till att ungdomarna har det roligt och känner sig trygga. Skratt är ofta ett tecken på en trygg miljö. Trygghet skapas också genom bekräftelse, det handlar om att se varandra i ögonen, hälsa, ta i hand. Om nya inte vill delta utan bara se på, så är det ok.

Hur kan fotbollen jobba för att vara en intressant sysselsättning för ungdomar med olika ambitioner för sitt fotbollsspelande?

- Ledare och föreningar behöver lyssna på och förstå varje individ. En del vill träna för att bli så bra som möjligt och de behöver få den möjligheten. Andra spelare vill bara spela för att vara med kompisarna och inte träna lika ofta. Även dessa spelare behöver få möjlighet att spela fotboll på sina villkor. Notera även att motiven och träningsviljan kan ändras över tid. För att vara attraktiv för alla kan föreningar till exempel erbjuda spelare att välja hur ofta de vill träna. Ett exempel på hur det skulle kunna se ut i praktiken är att föreningen erbjuder lagträning en gång i veckan som alla spelare kommer på. Förutom det kan de som vill satsa hårdare på fotbollen även erbjudas att träna med andra lag (tex andra årskullar eller andra kön i föreningen eller träning med en annan förening) och erbjudas extra träning i föreningens regi. Dessutom kan föreningen ha samverkan med skolan som kan erbjuda fotbollsträning både på högstadiet och gymnasiet.