Barns och ungdomars villkor

På vilket sätt kan fotbollen anpassas efter barn och ungdomar i det moderna samhället? Det är ett av områdena i Fotbollens spela, lek och lär. SvFF:s utbildningskonsulent Gunnar Pettersson berättar.

Vad inkluderar Svenska Fotbollförbundet i riktlinjen barns och ungdomars villkor?

- Barnkonventionen är utgångspunkten. Det innebär att det är behoven och önskemålen bland fotbollens utövande barn och ungdomar som behöver vara vägledande för verksamhetens innehåll. Detta inkluderar det fotbollsmässiga innehållet, ledarskapet som behöver bygga på delaktighet samt att alla utövare behöver känna trygghet i fotbollsmiljön. Ett annat viktigt motiv för att idrotta är kompisar. Att barnen får vara med sina kompisar, träffar nya kompisar och att alla spelare i laget/föreningen är schyssta mot varandra bör vara prioriterat i all barn-och ungdomsverksamhet.

Vad gör SvFF för anpassningar för barn och ungdomar?

- SvFFs spelarutbildningsplan bygger på barns och ungdomars utveckling och beskriver bland annat vad man bör träna på i olika åldrar och hur träningen kan vara upplagd. I ett sju-års lag kan man till exempel förvänta sig att barnen har svårt att uppfatta vad som händer omkring dom och att samarbeta i stora enheter. Därför är det lämpligt att träna mycket på att driva, utmana, finta och dribbla i den åldern. Spelarutbildningsplanen förklarar detta och visar exempel på hur man kan träna de här färdigheterna i den här åldern. Ledare får ytterligare tips på hur de kan leda träningar och kommunicera med barnen genom att delta på SvFFs tränarutbildningar.

- Dessutom har SvFF från och med 2018 nya nationella spelformer där spelytor, antal spelare på planen och spelregler är bättre anpassade efter spelarnas mognad.

Har du några tips till föreningar som vill bli bättre på att anpassa sig efter utövarnas villkor?

- Nummer ett är att jobba med och följa upp spelarutbildningsplanen och att utbilda föreningens ledare i SvFFs tränarkurser. Ju bättre utbildade ledarna är ju bättre kommer de att bli på att planera och genomföra träningar och matcher som är roliga och utvecklande för alla spelare.

- Det kan även vara stora fördelar om föreningar har möjlighet att stötta alla ledare i deras utveckling. Till exempel genom att välutbildade ledare finns som extra resurs för alla ideella ledare att vända sig till för tips och feedback.

- Vidare är det viktigt att barn och ungdomar blir delaktiga och lyssnade på inte bara i lagen utan även i föreningens övriga verksamhet. Kan det finnas andra personer i föreningen förutom de ordinarie ledarna som barnen kan bygga en relation till och som de kan vända sig till med sina synpunkter?

träningen?".