Fair Play - viktigare än någonsin

Svensk fotbolls slogan "Vi vill varandras framgång" är idag kanske viktigare än någonsin. Den innebär att vi inom fotbollen ska hjälpa varandra i vår verksamhet, bidra till så att alla har en chans atta vara med och utvecklas på sitt sätt och med sina ambitioner. Såväl för individen, som laget och föreningen man tillhör.

Karl-Erik Nilsson om fair play i Fotbollens spela, lek och lär

Vi konkurrerar på planen självklart när det är poäng som står på spel, men vi har alla ett ansvar att uppträda juste mot varandra, ledare-spelare, arrangörer och våra domare. Det gäller även föräldrar som står vid sidan om. Det finns onda krafter runt oss (bland annat matchfixingproblematiken) så det gäller att vi inom fotbollen håller ihop och behåller vårt fokus på juste fotboll.

Ett omfattande arbete har gjorts att ta fram vår Strategi för svensk fotboll för åren 2018-2022. Hela rörelsen runt om i landet har bidragit till tankar och idéer för framtiden, och den är väl förankrad.

Den går hand i hand med vad framförallt UEFA och RF - Vision 2025 - önskar och det är att fler ungdomar ska få vara med och det länge. Vi går från talangidentifiering till att fler ska erbjudas den bästa utbildningen, vi har nya spelformer på ingång för att locka och behålla fler och vi jobbar med att öka jämställdheten och få fler kvinnliga ledare.

Vårt samhällsansvar inom mångfaldsarbetet finns inom alla områden och ryms under vårt paraply "Alla är olika – Olika är bra". Vår föreningstradition gör att med fotbollen som utgångspunkt gör våra föreningar stora insatser i sin närmiljö.