Fotbollens spela, lek och lär ska nå fler

Fotbollens spela lek och lär (FSLL) är svensk fotbolls inriktningsdokument för barn- och ungdomsverksamhet. Från 2018 finns en ny version bestående av häfte, webbplats och utbildning – med ambitionen att nå ut till fler!
Vi har pratat med Gunnar Pettersson på SvFF som lett arbetet med det nya materialet.

Den nya versionen innehåller omformulerade riktlinjer som lyder enligt följande:

  • Fotboll för alla
  • Barns- och ungdomars villkor
  • Fokus på glädje, ansträngning och lärande
  • Hållbart idrottande
  • Fair Play

Gunnar Pettersson från SvFF:s utvecklings och utbildningsavdelning har lett arbetet med det nya materialet.

Varför har Svenska Fotbollförbundet gjort om FSLL?

- FSLL har sedan länge varit utgångspunkten för vår tränar- och spelarutbildning. Materialet har därmed används flitigt internt på Fotbollförbundet och varit en viktig del på våra tränarutbildningar för barn- och ungdomsfotboll. Vi vill sprida budskapet till flera än bara tränarna och för att lyckas med det behövde vi göra en del förändringar. Det nya materialet skapar bättre förutsättningar för att nå ut med budskapet till t ex föräldrar, spelare och organisationsledare.

Vad är nytt?

- Tidigare har FSLL varit ett häfte. Den nya versionen består även av en webbplats och en utbildning. Budskapet är det samma som tidigare men vi har jobbat hårt med att formulera om texterna så att det blir tydligare vad vi menar.

- Dessutom är det viktigt att den här typen av material hela tiden är aktuellt och följer utvecklingen både i samhället i stort och inom idrotten och fotbollen specifikt. Sedan den gamla versionen skrevs har det hänt en hel del runt omkring oss. Bland annat har RF en ny strategi för idrotten, fotbollen har tagit fram nya mål och strategier samt att det konstant kommer ny forskning kring barn- och ungdomsidrott. Detta måste vi ta hänsyn till i inriktningen för barn- och ungdomsfotboll.

Vilka är de största utmaningarna för svensk barn och ungdomsfotboll?

- Konkurrensen om ungas fritid ökar hela tiden. Både genom den allt mer digitaliserade tillvaro som vi lever i men även genom nya sätt att umgås och träna. Som idrottare gillar vi den här konkurrensen för det innebär att vi själva måste utvecklas. Själva kärnan för detta är vad som händer varje dag på träningsplanen och matcharenan för alla barn och ungdomar som spelar fotboll. Vi behöver fortsätta att utveckla både ledarskapet och det rent fotbollsmässiga innehållet på gräsrotsnivå så att fotbollen blir så rolig och utvecklande att ingen som har börjat vill sluta.

- Vi får heller inte glömma att det inte bara är de ungas fritid som konkurrensutsätts utan även föräldrar och andra vuxna har ett allt större utbud av fridsaktiviteter. Det är människor som fotbollen är uppbyggd kring. Vi har en stor utmaning i att göra ledar- och styrelseuppdrag ännu mer attraktiva. På förbundsnivå behöver vi skapa förutsättningar för föreningarna att lägga mer tid på själva idrotten genom att minska det administrativa arbetet. Vuxna precis som unga är med i föreningar för gemenskapen och för kärleken till sporten. Då måste vi verka för att det är detta fotbollens engagerade ledare får ägna sig åt.

Sveriges 24 distriktsförbund står redo att stötta föreningarna i arbetet med FSLL. Kontakta ditt distriktsförbund om du är intresserad av att arrangera en utbildning i din förening!