Elektroniska övergångar (ELÖ) och spelaravtal

Föreskrifter för elektronisk övergångsanmälan (ELÖ) av spelare (PDF-dokument, 94 kB).

Från och med januari 2016 kan följande typer av övergångar göras i FOGIS:

Status i lämnande förening Status i mottagande förening Övergångsnamn i FOGIS
Amatör Amatör Amatör till amatör - A2A
Professionell med pågående avtal Professionell Proffs till proffs - P2P
Professionell med utgånget avtal Professionell Avtalslöst proffs till proffs - B2P
Amatör Professionell Amatör till proffs - A2P
Professionell med pågående avtal Amatör Proffs till amatör - P2A
Professionell med utgånget avtal Amatör Avtalslöst proffs till amatör - B2A

I alla de fall där spelaren blir professionell i mottagande förening ska ett standardavtal skickas in med hjälp av FOGIS tillsammans med övergången. Detta standardavtal skapas och betalas i FOGIS.

Behörigheter

Det finns två typer av behörigheter i FOGIS som styr tillgång till övergångar:

Övergångsbehörighet

Medger hantering av övergångar där (om lämnande förening) spelare är amatör eller (om mottagande förening) spelaren blir amatör.

Proffsövergångsbehörighet

Medger hantering av övergångar där (om lämnande förening) spelaren är professionell med eller utan avtal, eller (om mottagande förening) spelaren blir professionell. Varje förening har en användare, Proffsövergångsadmnistratör, som styr vilka ytterligare (max 2) som ska ha denna behörighet, Proffsövergångsbehöriga.

Innan föreningen tilldelat den första proffsövergångsbehörigheten i föreningen kan ingen skapa spelaravtal eller hantera övergångar med professionella spelare. Den första proffsövergångsbehörigheten tilldelas av en användare av typen Föreningsadministratör.

Proffsövergångsadministratör

Max en per förening. Detta användare kan hantera övergångar med professionella spelare samt spelaravtal. Dessutom styr denne vem/vilka ytterligare i föreningen som ska dessa behörigheter.

Proffsövergångsbehörig

Max två per förening. Dessa användare kan hantera övergångar med professionella spelare samt spelaravtal.

Behörigheter som krävs för att genomföra övergång

Övergångstyp / avtalsaktivitet Behörighet i tidigare förening Behörighet i mottagande förening
Amatör till amatör (A2A) Övergångsbehörighet Övergångsbehörighet
Proffs till proffs (P2P) Proffsövergångsbehörighet Proffsövergångsbehörighet
Proffs till amatör (P2A) Proffsövergångsbehörighet Proffsövergångsbehörighet och övergångsbehörighet*
Avtalslöst proffs till proffs (B2P) Proffsövergångsbehörighet
Avtalslöst proffs till amatör (B2A) Proffsövergångsbehörighet och övergångsbehörighet*
Amatör till proffs (A2P) Övergångsbehörighet Proffsövergångsbehörighet
Skapa avtal Proffsövergångsbehörighet
Justera avtal Proffsövergångsbehörighet
Avsluta avtal Proffsövergångsbehörighet

* = I ett inledningsskede krävs Proffsövergångsbehörighet för att initiera en övergång av typen Proffs till amatör och Avtalslöst proffs till amatör. För att sedan hantera dessa övergångstyper, tex betala, krävs Övergångsbehörighet. Detta kommer att åtgärdas och sedan kommer Övergångsbehörighet vara den behörighet som krävs för att både initiera och hantera nämnda övergångstyper.

Video

För information hur du hanterar Proffsövergångsbehörighet i din förening.