Vanliga frågor och svar runt ELÖ

Här följer ett antal frågor och svar runt Elektroniska övergångar (ELÖ).

Behörigheter

Jag har fått ett mail om att en övergång initieras på en spelare i min förening men när jag loggar in i FOGIS ser jag inte övergången?

För att kunna administrera övergångar på spelare som är professionella i din förening måste du ha behörigheten Proffsövergångsbehörighet. Detta görs av den som är administratör av Proffsövergångsbehörighet i din förening. Har din förening ingen sådan kan istället en Föreningsadministratör i din förening tilldela den behörigheten.

Vad innebär det att man har behörigheten Proffsövergångsadministratör?

Det innebär att du dels har behörighet att administrera avtal i föreningen, övergångar gällande professionella spelare men även behörighet att dela ut dessa behörigheter för ytterligare två användare i föreningen (dessa två har dock ej möjlighet att i sin tur dela ut behörigheter).

Vad innebär det att man har behörigheten Proffsövergångsbehörig?

Det innebär att du har behörighet att administrera avtal i föreningen och övergångar gällande professionella spelare.

Min förening har inte tilldelat någon användare behörigheten Proffsövergångsadministratör. Vad gör vi?

Om föreningen inte har någon proffsövergångsbehörig ännu kan alla användare av typen Föreningsadministratör tilldela denna behörighet.

Mer information om behörigheter

Övergångar

Jag försöker göra en övergång på en spelare men får besked att det redan pågår en övergång. Vad gör jag?

Om en övergång redan initierats på en spelare så makuleras den automatiskt efter sju dagar. Du kan även be spelarens nuvarande förening att manuellt makulera övergången.

Jag vill göra en övergång för en spelare som kommer från förening utanför Sverige. Hur går jag till väga?

Övergångar från utlandet går än så länge inte att göra i FOGIS. Istället hittar du instruktioner för detta här.

Jag vill göra en övergång för en amatörspelare som ska till min förening som amatör. Spelaren har dock inget fullständigt personnummer. Hur går jag till väga?

Då amatörövergångar som görs i FOGIS bekräftas med ett automatiskt postutskick till spelarens folkbokföringsadress krävs att denne har ett i FOGIS angivet fullständigt personnummer och en folkbokföringsadress i Sverige.

För att genomföra en sådan övergång krävs att man använder en övergångsblankett.

Jag vill initiera en övergång men hittar inte önskad spelare baserad på dennes födelsedatum/personnummer?

Kontrollera att du har rätt födelsedatum, om du ändå inte hittar spelaren, kontakta SvFF Övergångsavdelning 08-735 95 80.

Jag har initierat en övergång på en spelare och när jag skapar spelaravtalet har fel, eller ej fullständigt, personnummer fyllts i. Vad gör jag?

Detta beror i så fall på att spelaren registrerats med felaktigt eller ej fullständigt personnummer i FOGIS. Det finns två alternativ:

  1. Du ber lämnande förening korrigera eller komplettera spelarens personnummer och efter det skapar du spelaravtalet

  1. Du skapar avtalet med det felaktiga eller ej kompletta personnumret, gör en manuell korrigering. När sedan övergången genomförts kan du korrigera personnumret i FOGIS, antingen genom att gå in på spelare eller Förening>Spelare>Kompl. av spelare

Mer information om övergångar där spelaren ska bli

Avtal

Jag har fått besked om att spelaravtalet behöver kompletteras. Vad gör jag?

Om kompletteringen går att utföra på befintligt avtal, tex komplettera med en underskrift, är det bara att ladda upp ett nytt signerat exemplar.

Om det är förändringar i Spelaravtalet kan man skapa ett nytt spelaravtal via knappen Skapa spelaravtal som man sedan laddar ner, skriver ut, skriver under, skannar in och laddar upp.

En komplettering kan också vara en bilaga och i så fall behöver man inte skicka upp ett nytt spelaravtal.

Jag har skrivit ut avtalet och det är påskrivet av alla parter. Hur skannar jag nu in avtalet och laddar upp den som en PDF?

För att skanna in ett avtal behöver du antingen en skanner (många skrivare har idag en inbyggd skanner) eller ett program till din smartphone som klarar att skapa pdf-filer.

  • iPhone: Power PDF, Genius Scan
  • Android: PDF Maker, PDF Creator, Cam Scanner

Vi rekommenderar att du använder dig av en skanner och om du istället använder en smartphone är noggrann och ser till att kvaliteten blir så bra som möjligt. Om inte dokumentet går att tyda är det risk för att det behöver kompletteras i efterhand vilket kan påverka spelklarhetsdatumet på spelaren.

Jag kan inte öppna PDF-filer?

Nyare versioner av de vanligaste operativsystem (Windows, OS X/Mac OS, Android osv) har idag inbyggda PDF-läsare. Om du inte har en sådan PDF-läsare kan du tanka ner en gratis på https://get.adobe.com/se/reader/


Jag har valt att justera avtal men kan inte ändra avtalstiden när jag skapar det justerade spelaravtalet?

Justering av avtal gäller inte avtalstiden. För att ändra avtalstiden behöver du skapa ett nytt avtal som ersätter det gamla avtalet.

Mer information om att hantera spelaravtal i FOGIS.

Teknik

Det fungerar inte att skapa avtal, tex får jag att det är fel format på avtalsdatumen

Om du använder Internet Explorer som webbläsare kan den i vissa fall hamna i ett läge då webläsaren anser sig behöva anpassa sig på ett sätt som gör att många funktioner i Fogis inte fungerar.

För att åtgärda detta kan en lösning vara att gå in i Compability View Settings / Inställningar för kompabilitetsvyn (för att hitta den - tryck Alt+T och sedan i menyn som kommer upp välja Compability View Settings / Inställningar för kompabilitetsvyn).

Kontrollera där att fogis.svenskfotboll.se, eller något annat som har med Fogis att göra, inte finns med i listan över sidor. Om den gör det, ta bort den och starta om webläsaren.