Matchdelegat

Matchdelegaten är en av SvFF utsedd funktionär med uppgift att övervaka matcharrangemang. Förbundsstyrelsen utser matchdelegater till alla matcher i Allsvenskan och Superettan samt till andra matcher, i den mån det anses nödvändigt.

Matchdelegaten, tillsammans med bland annat säkerhetsansvariga från respektive förening, deltar i såväl planeringsmöten som förmöten samt eftermöten vid respektive match.

Det är matchdelegatens uppgift att protokollföra vad som sagts vid respektive möte, vilket därefter, tillsammans med eventuella händelser under matchen, utgör en del av matchdelegatens rapport.

En rapport lämnas av matchdelegaten oavsett om delegaten noterat några eventuella avvikelser från gällande regelverk eller inte. Matchdelegaten avgör således inte frågan om en anmälan ska lämnas till Disciplinnämnden.