Säkerhetsdelegat

Säkerhetsdelegaten är en av SvFF utsedd funktionär med uppgift att övervaka säkerhetsfrågor i samband med matcharrangemang. Förbundsstyrelsen utser säkerhetsdelegat till de matcher som bedöms kräva höjd beredskap.

Säkerhetsdelegatens uppgift är att, i samråd med matchdelegaten, iaktta samt rapportera positiva saker samt eventuella brister i ett fotbollsarrangemang. En säkerhetsdelegat är aldrig operativ i ett arrangemang, utan dennes eventuella noteringar om brister i arrangemanget utgör istället en del av ovan nämnd matchdelegatrapport.

Säkerhetsdelegaten avgör således inte frågan om en anmälan ska lämnas till Disciplinnämnden.