”Forskning ska ge oss lärdom och metoder”

Handelshögskolan i Stockholm ska studera fotbollens nytta för samhället. Fyra handelsstudenter kommer under våren studera svenska klubbars CSR-arbete och jämföra med utländska exempel.

I februari påbörjades ett samarbete mellan Handels i Stockholm och SvFF. Fyra studenter ska under våren kartlägga och studera olika fotbollsklubbar och deras samhällsprojekt.

– De kommer att titta på hela fotbollsrörelsen, se vad vi gör och hur vi arbetar. Sedan ska de välja ut och fokusera på goda exempel på föreningar som gör stor samhällsnytta, säger Peter Landström, utbildningskonsulent på SvFF, och fortsätter:

– Vi har varit intresserade av att få en högskola att studera och skriva om det som fotbollen gör. Samtidigt har Handels varit intresserat av att forska inom fotbollen. De har tidigare gjort liknande saker inom ishockeyn och handbollen. Vi ska hjälpa dem att hitta bra föreningar runt om i Sverige.

Arbetets första del sträcker sig mellan februari och juni. Då görs kartläggningen. I nästa steg kommer de fyra studenterna att jämföra olika länder och kontinenter med varandra. Analys och slutleverans kommer till SvFF i sommar.

– De kommer att djupdyka i ett antal föreningar som har gjort extra bra grejer. Vi på förbundet vill dra lärdom av vad föreningar gör och visa på metoder för hur de har gått tillväga, så att andra föreningar sedan ska kunna använda sig av det. Vi vill också visa samarbetspartners, näringsliv, kommuner, regering och riksdag det arbete som ideella föreningar gör för samhällsnyttan.

Totalt rör det sig om 70 nationella CSR-projekt och 40 utomlands (i Tyskland, England, Holland, Belgien och Spanien). Fem teman prioriteras: 1) integration och inkludering; 2) utbildning, mentorskap och arbetsmarknad; 3) hälsa och välmående; 4) Internationell koppling.

Fler artiklar om fotbollens samhällsengagemang: