Land

I Sverige finns drygt 3 200 fotbollsföreningar och flertalet av dem återfinns på landsbygden där de spelar en stor social roll för sin bygd. Fotbollsföreningarna är ofta en stark sammanhållande kraft i vardagslivet på landsbygden. De står för en rad sociala aktiviteter ofta tillsammans med lokala samarbetsparter, övriga lokala föreningar och det lokala näringslivet.
Majoriteten av våra landslagsspelare kommer ursprungligen från en landsbygdsförening. Det är alltså i denna positiva miljö som talangerna börjar gro.

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har sedan 2006 arbetat med utvecklingsinsatser inom landsbygdsområdet för att förverkliga vår vision "Fotboll – Nationalsporten – för alla överallt".

Arbetet har koncentrerats på ut¬veckling av anläggningar, flexiblare tävlingsformer samt en attraktivare landsbygd genom bygdeutveckling i sin helhet. SvFF märker tydligt att aktiviteterna inom landsbygdsutvecklingen ökar i våra distrikt.

Framgångsfaktorer vi har kartlagt genom vårt arbete:

  • Genom att utveckla landsbygdfotbollens förutsättningar att leva vidare stärks också möjligheterna att säkerställa tillgången till spelare i alla åldrar, vilket bidrar till att stärka fotbollens långsiktiga överlevnad. (Statistiken visar exempelvis att mer än 90 % av våra nya landslagsspelare kommer från en förening på landsbygden.)
  • De fotbollsledare på landsbygden som idag ser föreningens situation som mer eller mindre omöjlig, kan genom nya speciella insatser inspireras till att arbeta vidare
  • Genom landsbygdssatsningen ges goda förutsättningar att utveckla fotbollens anläggningar med ett förstärkt verksamhetsinnehåll till gagn för bygdens utveckling ur ett helhetsperspektiv
  • Fotbollsföreningen kan via sin medverkan i utvecklingsarbetet bidra till att skapa framtidstro och trivsel i bygden och därmed ytterligare flytta fram sin centrala position och göra en ännu viktigare insats utifrån folkhälsoperspektivet

Centrala myndigheter och samarbetsorganisationer har uttryckt sitt stöd för fotbollens engagemang. Ekonomiskt visar resultatet på att landsbygdsfotbollen tillförts betydande resurser och SvFF gör bedömningen att förutsättningarna är goda för fortsatt ekonomiskt resurstillskott genom Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Genom detta engagemang har fotbollen visat intresse för att delta i ett omfattande samhällsutvecklande arbete utöver det som genomförs inom ramen för vår ordinarie verksamhet.