Nivå 1 (6-9 år) Fotbollsglädje

Fysisk utveckling

Psykosocial utveckling

Inleds med en liten växtspurt, därefter en lugn period.

Stor fantasi

Egocentrisk

Ingen fysisk skillnad mellan flickor och pojkar.

Mindre utvecklad uppmärksamhet

Vill vara i centrum

Stort rörelsebehov och stora muskelgrupper är mer utvecklade än små.

Svårt att lyssna på längre instruktioner

Liten förståelse för lagaktiviteter

Grovmotorisk rörelse och utveckling är i centrum, till exempel springa, hoppa, fånga och sparka.

Kan oftast bara fokusera på en sak

Självuppfattningen börjar att utvecklas

Finmotorik är ännu ej fullt utvecklad (till exempel öga - hand och öga - fot koordination).

Förmågan att analysera är begränsad

Rutiner är trygghet

Effekten av specifik uthållighetsträning är mycket liten. Den vanliga fotbollsträningen ger tillräcklig träning.

Dåligt utvecklad förmåga att förstå tid och rum

Behöver positiv feedback

Deltar i fotboll för att det är roligt

Tränarstil för nivån:

 • Positiv feedback och uppmuntran
 • Ge utrymme för barnens fantasi
 • Få och tydliga anvisningar
 • Använd frågeteknik
 • Uppmärksamhet till alla

Träningen karaktäriseras av:

 • Korta samlingar
 • Spelträning
 • Variation
 • Enkla övningar
 • Små ytor
 • Antal tränare/barn = 1/10
 • Få spelare per lag /grupp
 • Korta arbetsperioder
 • Sträva mot 400 bollkontakter under första delen av träningen

Bild som beskriver nivå för träning

Figur: Spelets utveckling