SvFF:s idrottspsykologiska nätverk – bakgrund

I många delar av idrotten och samhället får psykologin ökande uppmärksamhet och inflytande och det finns även behov och kunskapsluckor där psykologin är en pusselbit i lösningen. Fotbollen speglar samhället och det är därför SvFF vill få tillgång till ökad idrottspsykologisk kompetens och kunskap – ett resursnätverk för hela den svenska fotbollsfamiljen. Den idrottspsykologiska kunskapen är ett komplement till exempelvis teknisk och taktisk kunskap på fotbollsplanen, eller fysiologi, nutrition och biomekanik i de andra idrottsvetenskapliga disciplinerna.

Bakgrund och syfte med nätverket

För att säkra kvaliteten vad gäller utbildningar och praktik i idrottspsykologi inom svensk fotboll skapades under 2010 ett idrottspsykologiskt nätverk. Meningen är att alla delar i svensk fotboll ska få tillgång till idrottspsykologisk kunskap genom praktiskt erfarna och utbildade resurspersoner – idrottspsykologiska rådgivare. Nätverket erbjuder sin kunskap till alla uppdragsgivare som kan finnas inom svensk fotboll och verksamheten kvalitetssäkras genom att nätverket har en akademisk miniminivå på utbildningen, regelbundet utvärderar och utbildas tillsammans (mer information om utbildning och medlemmar).

Medlemmarna i SvFFs nätverk är handplockade för deras praktiska erfarenhet, utbildning och samarbetsförmåga. Dessutom arbetar samtliga regelbundet med uppdrag inom fotbollen, en styrka för att vi tillsammans ska kunna utveckla servicen till svensk fotboll. Personerna representerar högsta internationella nivå vad gäller kunskap om idrottspsykologiska samt psykologiska metoder och etiskt förhållningssätt i arbete med individer och grupper.

Nätverket kan arbeta inom en rad psykologiska områden, några som du kanske inte tänkt på och som kanske till och med gör dig överraskad.

Nätverkets utbildning och erfarenhet

Eftersom SvFF strävar efter att få en akademiskt välutbildad likväl som praktiskt erfaren arbetsstyrka i det idrottspsykologiska arbetet ställs flera krav för att vara med i samarbetet. Utbildningen som personen ska ha genomgått ska i grunden vara inriktad mot idrottspsykologi eller psykologi på högskole- och/eller universitetsnivå.

Utbildning

Utbildningen ska vara på minimum 3 år och innehålla handledning i rådgivning av redan utbildad person. Alla kurser ska vara evidensbaserade och förankrade i god vetenskaplig grund på en högskola eller universitet.

Praktisk erfarenhet

Erfarenheter från arbete med individer eller grupper i fotbollsmiljöer eller andra idrottsmiljöer är meriterande. Alla medlemmar i nätverket har erfarenheter från bland annat; individuell- och/eller lagrådgivning, utbildning vid gymnasier och/eller högskolor. Utbildning av ledare, spelare och elever vid bredd- och elitföreningar, fotbollsgymnasier samt högskola/universitet.

Noterat om egen idrottserfarenhet som idrottspsykologisk rådgivare

Forskningen från terapi eller idrottspsykologisk rådgivning pekar relativt entydigt på att den egna idrottserfarenheten inte behöver betyda något för utfallet i rådgivningen*. Däremot kan det betyda en del i initieringsskedet för att rådgivaren ska få tillträde till exempelvis en elitmiljö. I SvFFs nätverk ser vi därför gärna att medlemmarna har erfarenhet från idrott men anser att deras utbildning och erfarenhet som rådgivare är viktigare. Idag är trots det samtliga medlemmar erfarna inom idrotten, både från egna idrottskarriärer och som tränare eller ledare.

Arvodering och certifiering

Nätverket är en sammanslutning av idrottspsykologiska rådgivare som SvFF knutit till sig för att så långt möjligt säkerställa kvaliteten och samarbetet av den idrottspsykologiska servicen inom svensk fotboll.

Vad gäller arvodering ska varje uppdrag betalas av uppdragsgivaren eftersom inget anställningsförhållande finns mellan SvFF och de enskilda idrottspsykologiska rådgivarna. Det finns ingen generell prissättning men däremot ett tätt samarbete mellan rådgivarna vilket sannolikt till viss del säkerställer en likvärdig kvalité och prissättning över landet.

SvFF:s roll är att underlätta samarbete, vidareutbilda, utvärdera och fördela fotbollsuppdrag till nätverket. SvFF rekommenderar det allra bästa, det vill säga de personer som ingår i nätverket, men ansvarar inte för enskilda arbeten som utförs. Det ansvaret står varje enskild idrottspsykologisk rådgivare för.

Uppdrag kan alltså komma från alla delar av svensk fotboll. Idag är exempelvis rådgivare involverade i utbildningar med ungdomslandslagen, i distrikten eller i ett stort antal föreningar.

SvFF kommer att förbehålla sig rätten att godkänna en IR i nätverket eller avsluta medlemskapet om det finns anledning till det. De rådgivare som är listade på SvFFs hemsida anses för närvarande vara medlemmar i nätverket.

Nätverkets geografiska spridning

Det finns idrottspsykologiska rådgivare med geografiskt spridning från Umeå i norr till Malmö i söder. Indelningen är delvis gjord med tanke på geografin, men kvaliteten på utbildning och erfarenhet är alltid i centrum för medlemmar i nätverket.

*Se exempelvis:

Andersen, M. B. (2000). Doing sport psychology. Champaign, IL: Human Kinetics.

Anderson, A., Miles, A., Robinson, P., & Mahoney, C. (2004). Evaluating the athlete's perception of the sport psychologist's effectiveness: What should we be assessing. Psychology of Sport and Exercise, 5, 255-277.