Gunnar Nordahl-stipendiet 2012 till IF Elfsborg

Stipendium ur Gunnar Nordahls minnesfond delas årligen ut till person eller förening som genom utomordentliga insatser på ett förtjänstfullt sätt har främjat ungdomsfotbollen i Sverige.
2012 års stipendium har tilldelats IF Elfsborg för arbetet med projektet Camp Elfsborg och värdegrundsmodellen Elfsborgskultur.
Stipendiet delas ut i samband med Fotbollsgalan i Globen den 12 november.

IF Elfsborg– Ett utomordentligt projekt, som visar den ömsesidiga nyttan med samarbete mellan elit och bredd, säger stiftelsens ordförande Krister Malmsten.

– En väldigt glädjande nyhet och vi är oerhört glada för erkännandet. Ett erkännande för det långsiktiga arbete kring samhällsansvar som bedrivits av många goda krafter i vår förening. Jag är jättestolt, säger IF Elfsborgs ordförande Bosse Johansson.

IF Elfsborg är en av landets mest framgångsrika föreningar. Seniorfotbollen känner de allra flesta till, men man är mycket framgångsrika även på ungdomssidan.
I ungdomssektionen finns i dagsläget ungefär 250 aktiva spelare och Elfsborg har en stabil grund för sportslig utveckling och spelarutbildning.
Elfsborg bedriver social verksamhet i två projekt som är direkt kopplade till ungdomsfotbollen, Camp Elfsborg och Elfsborgskulturen.

Camp Elfsborg

Camp Elfsborg är ett långsiktigt projekt där IF Elfsborg arbetar för att bli en starkare partner till övriga fotbollsföreningar i regionen. I projektet samarbetar man med Västergötlands FF och SISU Idrottsutbildarna.

Målet är att entusiasmera och utveckla barn- och ungdomsidrotten, att få fler barn och ungdomar att börja spela fotboll och dessutom få dem att hålla på lite längre.

Företrädare för IF Elfsborg delar med sig av sin kompetens och sina erfarenheter och bidrar därmed till att utveckla ledare och spelare i de föreningar som kommer i kontakt med projektet. Från Elfsborgs sida pekar man ut områdena fotbollskunskap, styrketräning, kostrådgivning, värdegrundsfrågor (se Elfsborgkultur nedan), säkerhetsfrågor, marknadsföring och ekonomi.

Arbetet sker dels via besök ute i föreningarna, dels det omvända; föreningar inbjuds att besöka IF Elfsborg för att följa träningar eller delta i seminarier.

För närvarande är 15 föreningar involverade i Camp Elfsborg.

Elfsborgskultur

I syfte att använda IF Elfsborgs starka varumärke för att nå ut till barn och ungdomar i värdegrundsfrågor har projektet Elfsborgskultur initierats. Det man framför allt fokuserar på i projektet är att visa att IF Elfsborg...

tar avstånd från våld, mobbning, rasism, droger och dopning.betraktar alla Elfsborgare som en del av "en större familj", det vill säga att alla bidrar efter förmåga och att alla måste arbeta tillsammans för att lyckas.har "attityd – ansvar – respekt" som ledord för hur man ska förhålla sig till varandra och sina motståndare.

Denna IF Elfsborgs värdegrund ska spridas i och kring hela föreningen och påverka barn och ungdomar i relation med fotboll. Man arbetar utifrån tre huvudområden för att nå en helhet i och kring föreningen: ungdom, skola, supporter.

Målet är att sprida värdegrunden i så många sammanhang som möjligt, vilket ska leda till att skapa samhörighet och stolthet i föreningen och att främja dialog och demokratiarbete med idrott i relation till samhället.

STIPENDIATER 1996-2012