Så här kommenterar jag OS-dräktfrågan vid SOK:s årsmöte ikväll

OS i Rio 2016 kommer att ha fler fotbollsspelare i den svenska OS-truppen än vanligt. Vi har kvalat in med både herrar och damer och så roligt det ska bli för så många svenska fotbollsspelare att tävla i Brasilien, ett av världsfotbollens största länder. Men glädjebägaren innehåller lite smolk…

16 oktober 2015 motionerade Handboll, Skidskytte, Skidor, Friidrott och Fotboll och yrkade på att SOK:s förfoganderätt för tävlingsdräkter fr o m 2018 ska bygga på frivillighet/samtycke från respektive OSF. Idag den 19 april 2016 är det Fotboll och Friidrott som står bakom motionen.

Diskussionen är inte ny men tidigare år har frågan löst sig på ett acceptabelt sätt. Nu inför 2016 är emellertid tonläget annorlunda.

Samråd och samtal för att finna gemensamma lösningar där alla är rimligt nöjda har ersatts med information om vad som gäller! Och det är i denna del vi har vår största kritik avseende brister i dialog och process. Med en annan process och ett bättre samtal med de inblandade hade detta kunnat undvikas.

Vi är självfallet positiva till att SOK får mer resurser att fördela och vi förstår således det bakomliggande resonemanget men kan inte försvara processen. Varför inte samtala för att finna gemensamma lösningar?

I motionen nämner vi att 12 av 28 sommar-OSF är föremål för SOK:s rättighet att nyttja specialförbundens tävlingsdräkter. Observera vi talar om en rättighet, inte en skyldighet!

Föreningsrättens likabehandlingsprincip får sig en första törn redan där. När sedan tre av fem motionärer kommer överens med SOK blir det ytterligare frågor kring likabehandlingsprincipen.

Vem eller vad är SOK? Jo, majoriteten består av svenska specialidrottsförbund som bedriver idrotter som ingår i det olympiska programmet! Alltså är vi alla en del av SOK, så också motionärerna!

Det är klart att en majoritet kan leva med en missnöjd minoritet och vi respekterar, självklart, den demokratiska hanteringen och det som kommer att beslutas ikväll.

MEN, vi i SOK, vi medlemmar har haft företrädare för oss som inte gjort allt vad som är möjligt för att alla medlemmar ska känna sig hyfsat nöjda. Det är en besvikelse för oss. Varför inte föra en dialog och driva ett gemensamt arbete istället för att bara presentera ett fullbordat faktum.

Schablonbilden av den "rika" fotbollen gör väl att sympatin för oss och vår medmotionär är begränsad, men våra OS-deltagare är t ex fostrade i Östra Torp. Påarp, Holmsund, Rissne, Vimmerby, Klippan, Gropptorp och Täfteå. Dessa föreningar har precis samma utmaningar som alla andra idrottsföreningar rörande ekonomi, anläggningar, ledare, aktiva m m m m.

Det är dessa föreningar som i förlängningen drabbas av detta och det är därför vi är måna om att vi demokratiskt får pröva detta. För vi ska väl inte tolka vissa gjorda utspel som ett sätt att vilja strypa samtalet och förhindra den demokratiska rätten att skriva motioner och driva frågor som vi tycker är angelägna för alla SOK:s medlemmar?

Karl-Erik