Visar alla under 2018 → 09

4 sep 2018

Var är idrotten i valrörelsen?

Svensk breddfotboll ger tio kronor tillbaka på varje investerad krona. Det visar den SROI-studie, Social Return of Investment, som UEFA har tagit fram och som Svenska Fotbollförbundet presenterade härom veckan. Svensk idrott och Svensk Fotboll gör dagligen insatser för mångfald, integration och demokrati. Jag vill nedan kommentera här de idrottspolitiska debatterna som varit:
- Med tanke på idrottens genomslagskraft och betydelse i samhället är det förvånande att idrotten, och fotbollen, inte får plats i valrörelsen. Därför var det glädjande att idrottspolitiken äntligen fick utrymme, när idrottsminister Annika Strandhäll debatterade mot Moderaternas Saila Quicklund i Radiosporten och SVT Sport.

Båda debatterna dominerades av frågan om anläggningsbristen i Sverige. På vissa håll, som i Stockholm till exempel, är frågan akut och får direkta konsekvenser för barn och ungas möjlighet att spela fotboll. Både regeringen och Moderaterna hänvisar i mångt och mycket till kommunerna i den här frågan. Riksidrottsförbundets årliga kommunstudie visar att sju av tio kommuner i Sverige anser att de har färre idrottsytor och hallar än vad som efterfrågas.

- För svensk fotboll är anläggningsfrågan den viktigaste valfrågan och i allra högsta grad väsentlig för fotbollen. Det är därför bekymmersamt att våra politiker inte vill tillskjuta mer resurser till fotbollsplaner och andra idrottsanläggningar. Det innebär till syvende och sist att vi får säga nej till barn och unga som vill spela fotboll och det är allvarligt.

Riksidrottsförbundet har länge drivit att idrott ska läggas till i plan- och bygglagens 2 kap §7 för att kommunerna ska ta med anläggningar och idrottsmiljöer vid planläggning. Till detta har politiken hittills sagt nej, även om idrottsministern inte var helt avvisande.

- Det är positivt att idrottsministern inte stänger dörren för en förändring av plan- och bygglagen. En förändring som är nödvändig för att idrottsanläggningar inte ska prioriteras bort när städer förtätas eller nya bostadsområden byggs.

En för fotbollen viktig fråga, matchfixning, gavs också utrymme i debatterna. Strandhäll och Quicklund var eniga om att det är ett stort problem för svensk fotboll. Båda menade att det är positivt att spelfuskbrott blir en ny brottsrubricering och ser dessutom positivt på det samarbete som finns mellan polis, åklagare, Lotteriinspektionen, RF och SvFF för att stävja matchfixning.

- För svensk fotboll är det viktigt att vara med och påverka utbudet på en framtida spelmarknad. Det är våra matcher som är spelobjekt, och som spelbolagen tjänar stora pengar på, då måste vi också få vara med och bestämma vad det ska vara möjligt att spela på. Precis som Quicklund säger i debatten så är det inte rimligt att man ska kunna spela pengar på vem som ska få ett gult kort eller på barn- och ungdomsfotboll.

Vi i Svenska Fotbollförbundet har prioriterat tre frågor i valet; anläggningsbristen, föreningsutveckling och fotboll för livet. Läs mer om fotbollens valfrågor i länken nedan.

Men nu lämnar vi idrottspolitiken och den heta valrörelsen och riktar fokus på något helt annat, nämligen kvällens gastkramande VM-kvalmatch mellan Danmark och Sverige. Visst tar vi direktplatsen till VM. Strax före 19 ikväll vet vi svaret. Heja Sverige!

Karl-Erik