Visar alla under 2016 → April

19 apr 2016

Så här kommenterar jag OS-dräktfrågan vid SOK:s årsmöte ikväll

OS i Rio 2016 kommer att ha fler fotbollsspelare i den svenska OS-truppen än vanligt. Vi har kvalat in med både herrar och damer och så roligt det ska bli för så många svenska fotbollsspelare att tävla i Brasilien, ett av världsfotbollens största länder. Men glädjebägaren innehåller lite smolk…

16 oktober 2015 motionerade Handboll, Skidskytte, Skidor, Friidrott och Fotboll och yrkade på att SOK:s förfoganderätt för tävlingsdräkter fr o m 2018 ska bygga på frivillighet/samtycke från respektive OSF. Idag den 19 april 2016 är det Fotboll och Friidrott som står bakom motionen.

Diskussionen är inte ny men tidigare år har frågan löst sig på ett acceptabelt sätt. Nu inför 2016 är emellertid tonläget annorlunda.

Samråd och samtal för att finna gemensamma lösningar där alla är rimligt nöjda har ersatts med information om vad som gäller! Och det är i denna del vi har vår största kritik avseende brister i dialog och process. Med en annan process och ett bättre samtal med de inblandade hade detta kunnat undvikas.

Vi är självfallet positiva till att SOK får mer resurser att fördela och vi förstår således det bakomliggande resonemanget men kan inte försvara processen. Varför inte samtala för att finna gemensamma lösningar?

I motionen nämner vi att 12 av 28 sommar-OSF är föremål för SOK:s rättighet att nyttja specialförbundens tävlingsdräkter. Observera vi talar om en rättighet, inte en skyldighet!

Föreningsrättens likabehandlingsprincip får sig en första törn redan där. När sedan tre av fem motionärer kommer överens med SOK blir det ytterligare frågor kring likabehandlingsprincipen.

Vem eller vad är SOK? Jo, majoriteten består av svenska specialidrottsförbund som bedriver idrotter som ingår i det olympiska programmet! Alltså är vi alla en del av SOK, så också motionärerna!

Det är klart att en majoritet kan leva med en missnöjd minoritet och vi respekterar, självklart, den demokratiska hanteringen och det som kommer att beslutas ikväll.

MEN, vi i SOK, vi medlemmar har haft företrädare för oss som inte gjort allt vad som är möjligt för att alla medlemmar ska känna sig hyfsat nöjda. Det är en besvikelse för oss. Varför inte föra en dialog och driva ett gemensamt arbete istället för att bara presentera ett fullbordat faktum.

Schablonbilden av den "rika" fotbollen gör väl att sympatin för oss och vår medmotionär är begränsad, men våra OS-deltagare är t ex fostrade i Östra Torp. Påarp, Holmsund, Rissne, Vimmerby, Klippan, Gropptorp och Täfteå. Dessa föreningar har precis samma utmaningar som alla andra idrottsföreningar rörande ekonomi, anläggningar, ledare, aktiva m m m m.

Det är dessa föreningar som i förlängningen drabbas av detta och det är därför vi är måna om att vi demokratiskt får pröva detta. För vi ska väl inte tolka vissa gjorda utspel som ett sätt att vilja strypa samtalet och förhindra den demokratiska rätten att skriva motioner och driva frågor som vi tycker är angelägna för alla SOK:s medlemmar?

Karl-Erik

1 apr 2016

Det går för långsamt med förbättringarna i Qatar

Igår kom Amnesty International med sin rapport om arbets- och levnadsvillkor i Qatar och för de byggnadsarbetare som finns där och bland annat bygger arenor för fotbolls-VM 2022. Det finns för få framsteg och alldeles för mycket som inte har blivit förbättrat.

Ansvaret faller tungt på myndigheterna i Qatar som inte får ordning på arbets-och levnadsvillkor för byggnadsarbetarna. Ur rapporten kan ändå några positiva förbättringar noteras - men det är långtifrån tillräckligt. Se nedanstående utdrag från rapporten där det noteras att något gjorts, men att massor återstår:

"The workers, mostly from Bangladesh, India and Nepal, spoke to Amnesty International in Qatar between February and May 2015. When Amnesty International researchers returned to Qatar in February 2016, some of the workers had been moved to better accommodation and their passports returned by companies responding to Amnesty International findings, but other abuses had not been addressed."

Vi har från svensk fotbolls sida, tillsammans med våra kollegor i Norden, framfört våra krav till den förra FIFA-ledningen och FIFA har fått myndigheterna att skärpa lagar och regler, men det har uppenbarligen inte - i tillräcklig omfattning - nått ned till de enskilda arbetarna. FIFA måste nu intensifiera ansträngningarna och påtryckningarna mot Qatar om det ska kunna gå att motivera att VM ska genomföras där. De påtryckningarna måste ske snarast möjligt. Jag vidarebefordrade Amnestys rapport till FIFA-presidentens närmaste man igår med förhoppningar om att den nye FIFA-presidenten, Gianni Infantino, ser till att FIFA agerar, än en gång och med ännu mera eftertryck. Fotbollen är värd så mycket mer än att förknippas med den här typen av olösta frågor rörande levnads- och arbetsvillkor.

På söndag träffar jag mina fem nordiska kollegor på möte i Köpenhamn och då kommer frågan upp på agendan och vi planerar ett gemensamt besök i november månad för att på plats i Qatar undersöka och studera dessa frågor. Då förväntar vi oss att se ytterligare förbättringar för byggnadsarbetarna i Qatar. Vi håller också på att ta fram en kravlista till FIFA med viktiga principer som måste gälla när kommande VM-arrangörer för VM 2026 och framåt ska utses.

På nationell nivå har RF, SOK, SvFF och ett antal andra förbund tillsammans med olika grenar inom LO-rörelsen en konstruktiv diskussion och är på väg att ta fram en gemensam position om vad som bör gälla rörande internationella evenemang. Det ska helt enkelt handla om att rent spel och schysta villkor är det som idrotts- och fackföreningsrörelsen vilar på. När vi ser att stora internationella mästerskap förläggs i länder där de mänskliga rättigheterna både kränks och lyser med sin frånvaro så är det inte okej. Vissa länder får därmed möjlighet att genomföra arrangemang med osund konkurrens. Tillsammans jobbar vi inom idrotten och LO-gruppen nu fram ett antal värderingar och principer ska vara vägledande inom svensk idrott. Ser med tillförsikt framemot slutresultatet av detta konstruktiva arbete.

Vi sliter på många olika sätt och frustrationen över de långsamma framstegen är påtaglig, men förhoppningsvis ökar trycket och det kan därmed leda till nödvändiga förbättringar.

/ Karl-Erik