”Vi ska göra det bästa för fotbollen - i Sverige och Europa"

Tillåt mig bli lite personlig en dag som denna, när jag av Europas 55 nationsförbund blivit invald att bli en medlem i UEFA:s exekutiva kommitté, tio år efter det att Lennart Johansson lämnade sin ordförandepost.

Mina tankar går till min egen moderklubb Lindås BK, på mina uppdrag i olika sammanhang, på min nuvarande klubb Oddevold och på alla våra dryga 3000 föreningar i Sverige i våra 24 distrikt och hela fotbollen. Vi är en stark rörelse tillsammans. Jag är verkligen stolt över att få representera alla er, och Sverige och nu i UEFA fyra år framåt.

Möjljgen är jag naiv, men jag tror att Sverige och Norden kan göra skillnad.
Den europeiska fotbollen har stora utmaningar framför sig, inte minst kring öppenhet och om vad som är grunden i vår verksamhet - vilket är just fotbollen. Vi måste få fler att spela längre, försöka få de flyktingar som nu kommit till Europa att erbjudas möjlighet att spela fotboll i våra föreningar.

Vi måste utveckla flick- damfotbollen såväl för spelare som ledare. Vi måste med alla till buds stående medel motverka matchfixing och ekonomisk brottslighet inom vår sport.
Sverige är känt för sin demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och tro på alla människors rätt oavsett religion, politiska åsikter, sexuell läggning eller inkomst.

UEFA:s nye ordförande Aleksander Ceferin har börjat sin gärning att modernisera UEFA, vilket var skälet att vi stöttade honom i hans ordförandekampanj. Han uttryckte det så starkt vid öppningen av UEFA-kongressen här i Helsingfors som att "vi har inget att vara rädda för, vi ska öka samarbetet, öka dialogen och öppenheten".

Vi ska bidra och göra det bästa för fotbollen, i Sverige och Europa. Detta fick han också gehör för i omfattande stadgeändringar som röstades fram inom olika väsentliga områden och som visar ut en helt ny positiv riktning.

"Vi vill varandras framgång" – det är en bra slogan även för UEFA!