Vi har ett gemensamt ansvar för fotbollen

Här den krönika jag skrev i årets första nummer av Magasinet Fotboll:

Det är en stor ära att få verka i Sveriges största specialförbund och kanske landets största folkrörelse, Svenska Fotbollförbundet. Men trots att vår idrott engagerar så många, innebär det inte att jag som ordförande ska tycka till om allt, eller svara på alla frågor.

Fotbollen berör otroligt många människor i de mest olika sammanhang. Det är vi glada, stolta och ödmjuka inför.
Men det innebär också att jag, personligen, inte kan ha synpunkter på och svar på alla frågor som berör. Flera spörsmål kan dessutom andra förtroendevalda eller våra anställda experter – som alla brinner för - fotbollen – svara bättre på.

Jag försöker alltid att svara de som mejlar, ringer eller på andra sätt hör av sig med sina frågor och önskningar. Låt mig ta några exempel från de senaste veckorna:
"Borde vi inte ha en egen intressegrupp för materialförvaltare inom svensk fotboll?"
Eller en annan mer vanligen förekommande:
"Ska inte Zlatan, som lagkapten för svenska landslaget, sjunga nationalsången?"

Jag tror att de som ställer frågan egentligen vet svaret. Materialförvaltare är synnerligen viktiga personer i klubbarna. Om de vill eller anser att de behöver organisera sig och sina kamrater – så är de välkomna att göra det. Det ska inte SvFF (eller dess ordförande) lägga sig i eller ha synpunkter på.
Zlatan Ibrahimovic har valt att inte sjunga nationalsången, precis som många andra spelare och idrottsutövare. Det är den enskildes val. Vi tvingar ingen, utan kallar hem spelarna till spel i första hand för att de kan föra Sverige till framgång (och det gör inte minst Zlatan!).

Det finns framtidsfrågor inom fotbollen som kräver att att många är engagerade och tar ansvar. Förbundsstyrelsen kan inte vara inne i precis alla frågor. Däremot kan vi se till så att rörelsen arbetar med framtidsfrågorna och kommer tillbaka med förslag till beslut, som vi sedan kan argumentera för och arbeta med.

Matchfixing? Här behöver vi hjälp av hela fotbollsrörelsen, våra anställda jurister, övriga samhället och inte minst av våra duktiga ledare när de misstänker något. Här har vi också ett informations- och diskussionsansvar så att vi kan hindra "nyrekrytering". Vi kommer att ta fram material som alla föreningar kan jobba med på olika sätt i denna viktiga fråga.

Spelarutbildning för våra talanger? Kanske en avgörande fråga där fotbollsansvariga måste kliva fram och argumentera, ventilera och se till att vi behåller så många som möjligt så länge som möjligt!

Tre verksamhetsområden: fotbollsutveckling, föreningsutveckling och förbundsutveckling är centrala och fyra förhållningssätt ska tillsammans påverka vårt agerande utifrån vår värdegrund och verksamhetsidé.
Dessa är: kommunikation, ledare, anläggning och finansiering. Mål och strategi för svensk fotboll 2013-2017 är vår viktiga riktningspekare mot framtiden.

Den nollmätning vi genomfört, med hjälp av distrikt och föreningar, visar att vi tappar ungdomar i en del åldrar och att vi behöver fler välutbildade ledare. Det är ett arbete för oss alla, inte minst ute i våra 3.189 föreningar. Vi ska anstränga oss för att förse dem med verktyg så varje förening kan utveckla verksamheten.

Karl-Erik